Bezpečnosť

Ochrana údajov vašich klientov je pre nás na prvom mieste

Uvedomujeme si, že nám zverené dáta sú citlivé a majú pre vás obrovskú hodnotu, považujeme preto ich ochranu za top prioritu a vyvinuli sme komplexný systém ich ochrany či už vo fyzickej alebo digitálnej podobe.

Vaše dáta sú chránené v niekoľkých úrovniach:

Ochrana uložených papierových dokumentov

 • Elektronické zabezpečovacie systémy
 • Mechanické zabezpečovacie systémy
 • Protipožiarny systém
 • Prístupové systémy

Ochrana dokumentov na ceste od vás ku nám

 • Monitorovací GPS systém na vozidlách

Zamestnanci

 • Vnútrofiremné smernice na ochranu osobných údajov
 • Rozdelenie prístupových práv v rámci spoločnosti pre zamestnancov

Ochrana elektronických dát

 • Moderné zabezpečené SW riešenia
 • Rozdelenie prístupových práv na strane DL aj na strane klienta

Certifikáty

 • Certifikát STN EN ISO 9001 / EN ISO 9001 v odbore Správa registratúry
 • Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa Národným Bezpečnostným úradom
 • Facility Security Clearance Certificate poskytnutý Národným Bezpečnostným úradom
 • Certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry
 • Certifikát STN EN ISO/IEC 27001 /EN ISO 27001 v odbore Správa registratúry